Bilens bromssystem

Det finns huvudsakligen två typer av bilbromsar: skivbromsar och trumbromsar. Skivbromsarna är effektivare än trumbromsarna och de flesta nya personbilar har därför skivbromsar.

Nästan alla moderna bromssystem har två kretsar. Det innebär att enbart två hjul är kopplade till en krets, om en krets går sönder fungerar bromsarna på de två övriga hjulen fortfarande normalt. Bromsvarningslampan på instrumentpanelen och en kontroll av bromsvätskebehållaren i motorrummet talar om för dig om systemet fungerar.

Parkeringsbromsen.

Den är en separat broms, som oftast verkar enbart på bakhjulen. I fuktigt och kallt väder ska du enbart använda en låg växel vid parkering. Det finns risk att parkeringsbromsen fryser fast! Ta för vana att lägga i en låg växel och dra åt parkeringsbromsen när du parkerar din bil.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *