Gravid i bilen

Under graviditet är det dubbelt viktigt att använda bilbälte, men det kan vara obekvämt att ha bilbältet på sig. Risken att en gravid kvinna skadas minskar med 90 % och 70 % för det ofödda barnet när man använder bilbältet.
Att det är obekvämt är inte så mycket att göra åt, däremot är det av stor vikt att bilbältet inte bara används utan också spänns fast på rätt sätt över en gravid kvinna.

Se till att bältets undre del dras under magen ner mot låren (se bilden)

I en långt framskriden graviditet bör man undvika att köra själv. I en kollision kan barnet ta skada av ratten och krockkudden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *